Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą
działającą zgodnie z europejskimi standardami i unijnymi wymogami ekologicznymi
w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów.
Dbamy o czystość i wizerunek obsługiwanych gmin.
Świadczymy usługi w oparciu o profesjonalny i specjalistyczny sprzęt.
Dysponujemy odpowiednio przeszkolonym personelem i z poświęceniem realizujemy powierzone zadania.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Adres: Ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno
Tel. 515 224 745

Godziny otwarcia:

pon – piątek godz. 9.00 – 18.00
sobota godz. 9.00 – 17.00

Inne usługi

– usługa odbioru odpadów kontenerami

– wynajem: KP-7, KP-4

– usługa wynajmu worków BIG-BAG na odpady poremontowe lub biodegradowalne

– sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady: SM 120L, SM 240L, B 1100L

 

Prace porządkowe na terenach publicznych

Zakres prac:

– utrzymanie ciągów pieszych i jezdnych w okresie letnim i zimowym

– opróżnianie koszy ulicznych

– sprzątanie i mycie wiat przystankowych

– zbieranie i wywożenie zanieczyszczeń oraz likwidowanie dzikich wysypisk

– obsługa porządkowa imprez masowych na terenie gminy

– uzupełnianie skrzyń mieszanką piaskowo – solną

Tereny zieleni

Pielęgnacja i urządzanie publicznych terenów zieleni:

– parki

– skwery

– nasadzenia kwiatów i bylin

– pielęgnacja krzewów i drzew

Realizacje

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Piaseczno Sp. z o.o.

Siedziba Spółki
ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno
tel. 22 737 17 70, fax. 22 737 18 80
e-mail. pukpiaseczno@post.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 22 737 17 70, kom. 500 313 824
Czynne w godzinach 8:00 – 16:00

O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na podstawie wymaganego prawem pozwolenia. Firma prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK dla mieszkańców gminy Piaseczno
i Lesznowola, zlokalizowany przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie.
Profesjonalnie zajmujemy się utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Piaseczno. Dbamy o czystość miasta i okolic, świadcząc usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej. Zajmujemy się również pielęgnacją i urządzaniem zieleni.

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000122596 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.260.000,00 zł NIP: 123-08-78-675 REGON: 016161080 Siedziba Spółki: ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno